SRC3 BELGESİ

SRC3 Belgesi


SRC3 belgesini uluslararası eşya ve kargo taşıyacak olan şoförlerin alması zorunludur. 25.03.2003 tarihinden önce alınmış C-D-E tipi ehliyete sahip olanlar bu belgeyi sınavsız talep edebilmektedirler.

 

SRC3 alabilmek için uluslararası eşya-kargo taşımacolığı mesleki yeterlilik eğitimi almak zorunluluğu bulunmaktadır. Bu mesleki eğitimin süresi yasal olarak dört gündür.
 

Eğitimin içeriğini oluşturan konular ana başlıkları ile şöyle sıralanmaktadır.1- Güvenli sürüş teknikleri.
2- Trafik kuralları ve cezalar.
3- Ulaştırma mevzuatı.
4- Çalışma ve dinlenme süreleri.
5- Kazaların önlenmesi.
6- Iletişim teknolojileri.
7- Davranış psikolojisi.
8- Gümrük, TIR, kaçakçılık mevzuatı.
9- Geçis ve güzergâh belgeleri.
10- Tehlikeli madde taşımacılığı.
11- Ilk yardım.
12- Harita bilgisi.
13- Araç bilgisi ve aracın ekonomik kullanımı.
14- Yasal sorumluluklar ve sigorta.
 

Ayrıca bu belgeyi almak isteyenler kesinlikle psikoteknik raporu almak zorundadırlar.

 

Çalışma psikolojisinin bir bölümü olan psikoteknik değerlendirmede kişinin işindeki yeterliliğinin ortaya çıkması amacı ile gerekli olan bedensel ve zihinsel özelliklerinin belirlenmiş olan testlerle ölçümü yapılmaktadır. Sürücülerde bu değerlendirme sürüş ile ilgili becerilerini ölçen, güvenli araç kullanmalarını sağlayan testlerin bulunduğu bilgisayar tabanlı bir tarama testidir. SRC3 belgesini alabilmek için 18 yaşından küçük 63 yaşından büyük olmamak gerekmektedir. Tüm bu koşullardan sonra Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü’nün yapacağı sınavda da başarılı olmak gerekmektedir. Test usulü olan sınav 25 sorudan oluşmaktadır ve adayların soruların %60’na dogru cevap vermeleri gerekmektedir.
 

SRC3 belgesini almadan ticari amaçli iş yapan sürücülere ceza uygulanmaktadır. Bu belge ile birlikte sürücülerin yanında psikoteknik raporunun da bulunması yasal zorunluluktur.

Src 3 belgesi almak için, bizimle iletişime geçebilirsiniz.