K3 BELGESİ

K3 Belgesi


K3 belgesi, ticari olarak yurtiçi ev ve işyeri eşyası nakliye işlemi yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

 

K3 belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya müsait minimum 30 ton taşıma kapasitesine ve 5.000 Türk Lirası sermaye ye sahip olmaları şarttır.  

 

K3 belgesi alanlar, sadece kendi adına kayıt  edilmiş ticari taşıtları kullanabilirler.

 

K3 belgesi eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. K3 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

 

K3 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.

 

K3 türü yetki belgesi sahipleri; eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ve alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler.

 

K3 yetki belgesi sahipleri en az bir adet orta düzey yönetici (ODY4) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır. ODY3, ÜDY4 ve ÜDY3 türü mesleki yeterlilik belgelerinin ODY4 türü belgenin üstünde olması, fazlasıyla kabul görecektir.

 

K3 yetki belgesi kapsamında ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde, şoförlerden SRC3/SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

k3 yetki belgesi almak için tıklayınız